NL      FR      EN Museum     Kids     Boekingen     Online Bezoek     Geschiedenis     In de klas
DE      ES Cacao & Co     Recepten     Projecten     Video
 
Home
Openingsuren
    Prijzen
Hoe bereiken ?
Groepsbezoeken
Pers & Media
Links
Downloads
Contact

Nieuws

Workshops

Landen

  Choco-Story on Facebook

Choco-Story
 
 

Choco-Story projecten in Mexico

Uxmal : eco museo del cacao (open sinds 2014)
Chichen Itza : museo del cacao (in opbouw)
Mexico City : museo del cacao y del maïz (in opbouw)

In de ondergrond van ons gebouw in Mexico City werd door archeologen een tzompantli ontdekt.

tzompantli

tzompantli

In zijn verhaal over de reis naar Nieuw Spanje (= Mexico) schreef broeder Bernardino de Sahagun over de indrukwekkende Temple Mayor
(= grote tempel) en zijn angstaanjagende tzompantli.

Een platform waarop de Azteken de schedels van hun overwonnen vijanden toonden, gerijgd op spaken.

Het platform zou 10 op 70 meter groot geweest zijn en kon tot 35.000 schedels bevatten (10 rijen van 70 palen met 10 spaken en daarop telkens 5 schedels = 35.000 schedels).

De pas afgehakte hoofden werden eerst zo getoond. Nadien werden de schedels opgehangen aan de spaken.

De Spanjaarden zouden hoofden van hun kameraden gezien hebben, evenals paardenkoppen. De Azteken dachten immers dat paarden en ruiters één wezen waren.

Choco-Story is van plan een toegang tot de tzompantli te laten uitgraven om deze uitzonderlijke vondst aan de bezoekers te kunnen tonen.

CDF : The Cacao Development Fund

In naam van Choco-Story en van al diegenen die steun genieten van dit hulpfonds, willen wij nogmaals iedereen hartelijk bedanken die ter gelegenheid van de opening van ons museum een bijdrage heeft gestort aan het Cocoa Development Fund.

Ieder jaar stort Choco-Story aan dit Fonds een som van 2.500 €.

De doelstelling van dit Fonds is hulp te bieden op gebied van uitbatings- en cultuurtechnieken aan de kleine landbouwers die de cacaobonen telen.

Lopende of gerealiseerde projecten

Het gebruik van de cacaovrucht in de keuken

Sinds meer dan 5000 jaar worden de bonen van de cacaovrucht door de mens gebruikt, maar niet de schelp.

Nochtans vertegenwoordigt de schelp 80 % van het gewicht van de cacaovrucht.

Tot op heden werd de schelp enkel gebruikt als meststof en soms als voedsel voor de dieren. Maar slechts in geringe mate.

Heel dikwijls rotten de schelpen in kleine hoopjes in de plantages.

Ieder jaar worden 4.000.000 T cacaobonen geoogst. Dit wil zeggen dat 16.000.000 T schelpen worden weggegooid of slecht gebruikt.

Wanneer wij vernamen dat een Peruviaanse kokkin, Mercedes Mendoza, er heerlijke recepten mee maakte, hebben wij contact opgenomen met haar.

Het Cacao Development Fund van Choco-Story, het chocolademuseum, heeft een akkoord afgesloten met haar om alle mogelijke ideeën voor het gebruik van de schelp van de cacaovrucht, te bundelen in een receptenboek.

Dit receptenboek uitgegeven in 3 talen (Frans, Spaans en Engels) zal de cacaoboeren de mogelijkheid bieden om van afval een voedingsmiddel te maken dat bovendien gratis is.

Ieder land zal het gebruik in soepen, sauzen, pasta’s en desserten aanpassen aan de lokale gewoontes.

De schelp bevat geen vetten maar wel vitamines en mineralen.

Een welgekomen aanwinst voor de voeding in de landen waar cacao geteeld wordt.

Peru

Choco-Story, het chocolademuseum van Brugge, heeft via haar « cocoa development fund » werkelijk een historische verwezenlijking tot stand gebracht.

Choco-Story heeft inderdaad een receptenboek gepubliceerd waarin het basiselement van alle recepten de schelp van de cacaovrucht is.

Slechts 20 % van de bonen van de cacaovrucht wordt gebruikt voor de productie van chocolade na het gisten en het roosteren van de bonen.

De schelp van de cacaovrucht vertegenwoordigt 80 % van het totale gewicht van de vrucht en wordt weggegooid of in het beste geval gebruikt als meststof.

Dankzij de recepten van de Peruviaanse kokkin Mercedes Mendoza, waarmee Choco-Story een samenwerkingsakkoord afgesloten heeft, gaan de cacaoboeren en hun arbeiders de schelp kunnen gebruiken in recepten van sauzen, bereidingen en desserten.

Het is zelfs mogelijk om er frieten en chips van te maken.

Van een product dat weggegooid werd een consumptieproduct maken is een mooie verwezenlijking.

Het Cocoa Development Fund van Choco-Story heeft dit project financieel gesteund en zal het receptenboek gratis ter beschikking stellen van de cacaoboeren en hun arbeiders.

Mendoza Peru

mendoza peru

mendoza peru

De Kuna indianen in Panama

Wij hebben heel wat wetenschappelijke artikels gelezen over de lage bloeddruk van de Kuna indianen in Panama.

Hun bloeddruk is lager dan de onze. Dat is te wijten aan het grote verbruik van cacao.

Wij zijn dus tweemaal ter plaatse geweest en hebben in de eilandengroep San Blas, het eiland Playon Chico en de dorpen Nurra en Wala in het Dariën gebied bezocht (zie website Choco-Story – reizen – Panama).

Teneinde de kennis van deze beschaving die zeer sterk verbonden is met cacao en zelfs afhankelijk is van cacao, te bewaren, hebben wij het boek Kuna en cacao uitgegeven.

Wij hebben ook 200 mola’s aangekocht en gebruikt als eindejaarsgeschenk.

Wij blijven nog steeds mola’s aankopen in kleine hoeveelheden voor de verkoop in onze museumshops.

Venezuela

Tijdens een tweede bezoek aan het chocolademuseum van Paria in oktober 2012 hebben wij de gelegenheid gehad de huidige eigenares, Mevr Quintero
te ontmoeten en hebben een tweede zending gedaan van 100 vormen in macrolon deze keer.

KAKAW : Fotoboek over de "Cacao Real" van Soconusco

Het chocolademuseum heeft als objectief het groot publiek te laten kennis maken met de geschiedenis van cacao en chocolade en hun eigenschappen.

Choco-Story, het chocolademuseum, is ook bekommerd om de problemen van de boerenfamilies die leven van cacao en heeft een “cacao fonds” opgericht waarvan de activiteiten, die eerder bescheiden zijn en in verhouding tot de mogelijkheden van een museum, bestaan uit hulp aan lokale projecten.

De interesse voor de geschiedenis en de oorsprong van het gebruik van cacao in het algemeen en specifiek in het gebied van Soconusco, dat reeds “Real Cacao” produceerde ten tijde van de Azteken, zijn een tweede reden die de directie van ons museum overtuigd hebben om mee te werken aan de uitgave van dit boek (Auteur : Tomas Abella).

Moge het bijdragen tot het behoud van de « Real Cacao » en de mannen, vrouwen en kinderen helpen, die er van leven.

Jorge Aguilar

Jorge Aguilar, voorzitter van de CASFA, heeft aan Choco-Story als dank voor de samenwerking, deze mooie metate geschonken die hij gekregen had van zijn grootmoeder

Project Cacao Fino San José

Deze kleine maar sympathieke productie is gevestigd in San José kort bij Tapachula in het zuiden van Mexico.

Choco-Story gaat deze coöperatieve helpen chocolaatjes te produceren die niet  voor het maken van chocoladedrank, maar als snoep kunnen verkocht worden.

Choco-Story stuurt hen :

  • 100 macrolon vormen
  • een marmeren plaat voor het tableren
  • alu-verpakking die ter plaatse niet te vinden is
San José

San José

San José

San José

Kameroen

Dit project verloopt trager dan verwacht, maar wij zetten door.
Wij zullen U informeren van zodra er iets concreets gerealiseerd werd.

Cuba(zie ook website Choco-Story - landen)

Het project dat blijkbaar het vlugst vordert is de hulp verleend aan het oprichtingsproject van een museum en centrum voor cacao en chocolade in Baracoa.

Deze stad is gesitueerd in het Zuid-Oosten van het eiland. Het is in dit gebied dat cacao geteeld wordt in Cuba.

Choco-Story werkt mee aan de realisatie van een klein museum met afbeeldingen en teksten over de geschiedenis van cacao en chocolade:

· maken van historische panelen
· financiering van de vitrines
· schenking van de nodige stukken om de vitrines in te richten : chocoladetassen, chocoladekannen, vormen, enz..

De globale kost wordt momenteel geraamd op 2.500 à 3.000 €

Hierna :
· foto van de voorgevel van het gebouw

· binnenzicht van de zaal

In het raam van de toegezegde hulp aan de chocolade museum-winkel in Baracoa, heeft Choco-Story, dankzij zijn Cocoa Development Fund, een tempereermachine meegefinancierd, ezamen met Syntra Brussel.

Hierna de Cubaanse dankbrief

Venezuela

Op het schiereiland Paria is het bedrijf Chocolates Paria gevestigd dat chocolade produceert en ook een klein museum heeft.

Zij helpen ook lokale ambachtelijke telers om hun cacaobonen te verwerken tot artisanale chocolade.

Om hen te helpen heeft Choco-Story 140 pralinevormen in policarbonaat geschonken.